Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

Idziesz na spotkanie ze starym przyjacielem i chcesz się przed nim otworzyć. Jeśli nie całkiem, to przynajmniej chcesz mu
powiedzieć, co się w tobie kotłuje. Ale on spieszy się. Rozmawiacie o wszystkim i o niczym. Zostajesz bardziej samotny i pusty niż przed spotkaniem.
— Stefan Garczyński

July 29 2017

(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaolalaa olalaa
Reposted fromseleneskin seleneskin viastonerr stonerr

July 26 2017

1883 4610 400
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viastonerr stonerr

July 25 2017

6269 8db8 400
Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae viastonerr stonerr

July 21 2017

5071 a2d9 400
Reposted fromkelu kelu viazelbekon zelbekon

July 18 2017

1462 6f87 400
Reposted fromtoft toft viaseverak severak
2957 1287 400
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viasowa sowa
5136 f5c8 400
Reposted fromkimik kimik viavertheer vertheer
Reposted frommayamar mayamar viaodyssey odyssey
4347 2545 400
1561 37a8 400
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
1579 1dc5 400
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
Reposted fromFlau Flau viavogel vogel
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl