Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

Odkąd pamięta, bała się mówić. Czuła lęk przed śmiesznością, nie chciała wyjść na głupka. Inni byli zawsze bardziej wygadani, mądrzejsi, znali odpowiedź na każde pytanie. Bała się co o niej pomyślą inni.
— P. Coelho- Walkirie
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaexploode exploode
6499 8402 400
I bid adieu to you, and you

Cały problem Hłaski to strach przed banałem życia, banałem studiów, banałem uczenia się, patrzenia na świat i banałem jakiegoś tam szczęścia.
— Andrzej Bobkowski o Marku Hłasko
Reposted frommyname myname viapomsa pomsa
2124 843a 400

honeyssweets:

@lifes4lovin 😍😘🐲🍯

0992 0511 400
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viastrzepy strzepy
Golden Gate, San Francisco.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamoonlitsky moonlitsky
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven via169cm 169cm
0006 a95b 400
Reposted fromxanth xanth viaHypothermia Hypothermia

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie viakhal khal
9604 4b38 400
Reposted frombrumous brumous viaviolethill violethill
6483 bb26 400
Reposted fromdivi divi viapomsa pomsa
5349 e2f4 400
Reposted fromdivi divi viasleeper sleeper
0724 cd44 400
Reposted fromscorpix scorpix viaikari ikari

September 19 2017


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viamilsabelle milsabelle
0486 4e8b 400
Reposted fromSkydelan Skydelan viaosiu osiu
3027 78fb 400

M. Hłasko

9639 d8d5 400
Reposted fromwazelina wazelina viagazda gazda
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl